Gå till sidan Från Appen

Så fungerar Viltdata

Syftet med Viltdata är att öka kunskapen om de jaktbara viltarterna. Det fällda vilt som registreras används av Svenska Jägareförbundet som ett underlag för att skatta den nationella avskjutningen, vilket är en del av förbundets Allmänna Uppdrag.

För att rapporteringen ska vara så enkel som möjligt har Viltdata flera olika behörighetsnivåer. Varje användare är också kopplad till ett geografiskt avgränsat område. För den vanlige jägaren, som sköter jaktlagets rapportering av fällda älgar, fällt övrigt vilt och observationer (till exempel älg- och kronobs) består detta område vanligen av ett eller flera jaktlag.

HJÄLPMEDEL VID ANVÄNDNING AV VILTDATA:
- Skuggade (gula) fält är obligatoriska och måste fyllas i för att uppgifterna ska kunna sparas.

- Om du undrar över något finns det hjälptexter till alla arbetsytor och de flesta fält. Klicka på det gröna frågetecknet så öppnas hjälptexten för delen av Viltdata där frågetecknet finns.

- För vissa uppgifter sker rimlighetskontroller och det registrerade värdet måste ligga inom ett visst intervall för att uppgiften ska kunna sparas.