Gå till sidan Från Appen

LOGGA IN

Information

Om du redan är registrerad i viltdata logga in direkt med ditt användarnamn och lösenord här.

Information om personuppgiftsbehandling

52  Inledning

Svenska Jägareförbundet behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla en viltdatabas. Uppgifterna i databasen kommer från de personer som registrerar sina kontaktuppgifter i samband med att de registrerar uppgifter om vilt.

Om du upptäcker att felaktiga personuppgifter om dig behandlas kan du begära att dessa ska rättas. Om du vill ändra på någon uppgift i Svenska Jägareförbundets viltdatabas och ändringen inte kan göras med hjälp av de inloggningsuppgifter du fått, kan du skriva till adressen nedan under rubriken Personuppgiftsansvarig.

Ändamål

Svenska Jägareförbundet behandlar personuppgifter i sin viltdatabas i syfte att kunna skapa och tillhandahålla viltstatistik av hög kvalitet och att rapportering om avskjutning och observationer ska kunna ske elektroniskt till Svenska Jägareförbundet. Viltstatistik som sammanställts så att jaktenhet och personuppgifter inte kan identifieras av mottagaren kan lämnas ut till samarbetspartner till Svenska Jägareförbundet. Personuppgifterna kommer att bevaras under den tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Personuppgiftsansvarig

Svenska Jägareförbundet, som är en ideell förening med org.nr 802001-6658, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifterna i viltdatabasen. Adress: Öster Malma, 611 91 Nyköping. E-postadress: markus.olsson@jagareforbundet.se. Tfn: 0155-24 62 00.

Vilka uppgifter behandlas?

Svenska Jägareförbundet behandlar de uppgifter som du själv fyller i vid registrering. Det är utöver rena vilt- och kontaktuppgifter (avskjutning, observationer, namn, telefon, adress och e-post) även jaktenhetens namn. Dvs. namnet på älgskötselområde, viltvårdsområde, jaktklubb eller jaktlag m.m.

Registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter Svenska Jägareförbundet behandlar rörande dig. Begäran om ett sådant registerutdrag ska göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknad. Begäran skickas till: Markus Olsson, Svenska Jägareförbundet, Öster Malma, 611 91 Nyköping.

Marknadsföring och försäljning

Svenska Jägareförbundet kommer inte att sälja eller på annat sätt sprida personuppgifterna i viltdatabasen för direktmarknadsföringsändamål.

Skapa din användare
Läs mer om om hur vi följer GDPR och vår personuppgiftspolicy.